Melekhovets O., Smiianov Y., Rudenk L. et al.

Efficiency of the Intravenous Laser Therapy in Metabolic Disorders Correction

Oksana Melekhovets1 , Yevhen Smiianov1 , Lesia Rudenko2 , Dasha Zhaldak1 , Juriy Melekhovets1 , Evgeniy Kovalenko1 , Juriy Harust1 , Ekaterina Shvydun1

1 Sumy State University. Sumy, Ukraine

2 The scientific medical journals publisher ALUNA

Summary Despite the wide range of medicines which are used for the treatment of any disease, today increasing attention is paid to physiotherapy methods, namely the method of the intravenous laser therapy (ILT) which has been successfully used for the last 30 years in almost all areas of medicine. To estimate the effectiveness of ILT in the treatment of patients with hypothyroidism combined with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) 180 people with dyslipidemia were examined. The 1st group included 60 patients who didn’t have any complaints but had dyslipidemia. The 2nd group included 60 patients with NAFLD, the 3rd group included 60 patients with hypothyroidism combined with NAFLD. Based on the genetic research of polymorphic variants of the CYP7A1 gene, patients were divided into the following subgroups: 1 AA – 52 patients, 1 CC – 8 patients; 2 AA – 50 patients, 2 CC – 10 patients; 3 AA – 48 patients, 3 CC – 12 patients. Treatment was provided with Omega-3 Acid Ethyl Esters and ILT with laser wavelength λ=635 nm and laser power equals to 1,5 mW. The most pronounced effect was achieved in 2 CC and 3 CC groups due to reducing of TC, LDL, TG and the Atherogenic Index. Patients of 2 AA and 3 AA groups had statistically significant dynamics of HDL increasing. The dynamics of normalization of cytolysis syndrome indices didn’t have genetically determined differences and prevailed in the 2nd group compared to the 3rd group in which the presence of hormonal imbalance delayed the activation of reparative mechanisms of damaged liver cells.

Key words: intravenous laser therapy, hypothyroidism, nonalcoholic fatty liver disease, dyslipidemia

 

Skuteczność laseroterapii dożylnej w leczeniu chorób metabolicznych

Streszczenie Pomimo dostępności dużej liczby leków stosowanych w różnych schorzeniach obecnie rośnie zainteresowanie metodami fizjoterapeutycznymi, a konkretnie laseroterapią dożylną (ILT), która jest z powodzeniem stosowana od 30 lat niemal we wszystkich dziedzinach medycyny. W celu oceny skuteczności ILT w leczeniu osób z niedoczynnością tarczycy połączoną z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD) przebadano 180 pacjentów z dyslipidemią. Do pierwszej grupy (60 osób) należeli pacjenci, u których występowała dyslipidemia, ale którzy nie odczuwali żadnych objawów chorobowych. Do drugiej grupy (60 osób) włączono pacjentów z NAFLD, zaś w trzeciej grupie (60 osób) znaleźli się pacjenci z niedoczynnością tarczycy połączoną z NAFLD. Pacjentów podzielono na następujące podgrupy na podstawie genetycznych badań wariantów polimorficznych genu CYP7A1: 1 AA – 52 pacjentów, 1 CC – 8 pacjentów; 2 AA – 50 pacjentów, 2 CC – 10 pacjentów; 3 AA – 48 pacjentów, 3 CC – 12 pacjentów. Pacjentów leczono podając estry etylowe kwasów omega-3 oraz stosując ILT z długością fali λ=635 nm i mocą równą 1,5 mW. Najwyraźniejsze efekty zaobserwowano w grupach 2 CC i 3 CC w związku ze zmniejszeniem TC, LDL, TG oraz wskaźnika aterogenności. Pacjenci z grupy 2 AA i 3 AA wykazali statystycznie istotną dynamikę wzrostu HDL. Dynamika normalizacji wskaźników zespołu cytolizy nie cechowała się genetycznie uwarunkowanymi różnicami i przeważała w grupie drugiej w przeciwieństwie do grupy trzeciej, w której obecność zaburzeń hormonalnych opóźniała aktywację mechanizmów naprawczych uszkodzonych komórek wątroby.

Słowa kluczowe: laseroterapia dożylna, niedoczynność tarczycy, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, dyslipidemia

Яндекс.Метрика